Sukces – to zaplanowana kampania reklamowa!

Sukces – to zaplanowana kampania reklamowa!

W sieci!

Kampania reklamowa zawiera 2 ukryte zadania:

1. Reklamuje określone usługi.

2. Reklamuje firmy.

Udział w takim przedsięwzięciu traktuję, jako spore wyróżnienie i dobrą copywriterską  zabawę. Bo od zdjęcia i tekstu – buduję nową markę. Główny cel takiego przedsięwzięcia, to operatywne i konstruktywne działania,  które, na etapie zaawansowanych prac, wpływają  na kształt określonego produktu.

W pomyśle!

Towar  –  jako element przyrody.

Przesłanie – magia świąt BN.

Wizualność  – to pomysły na zdjęcia i twarz danej marki oraz podłączony – tekst.

Kampania reklamowa zmusza więc do systematycznej pracy wtapianej w kształt zielonego drzewka.

Moc oddziaływania – to stałe nakreślanie pozytywnych postaw,  to nakłanianie do  przekazywania dobrych prezentów oraz wynoszenie na szczyt góry silnych wartości, podpieranych  rodzinną tradycją,  wynikającą z odniesienia do  świąt BN.

Copywriting gwarantuje zatem pewną magiczność, podtrzymuje wszystko zasobami sieci.

W tym obrazie Lębork stanowi nowy inkunabuł.

Dlatego:

Poczuj namiastkę codziennego Betlejem.    

 

Przejdź do góry strony